Ingezetenen-criterium

Op 1 mei 2012 werden in de drie zuidelijke provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland het besloten club criterium (B-criterium) en het ingezetenencriterium (I-criterium) ingevoerd. Dit leidde tot overlastgevende en onveilige situaties en een toename van de illegale cannabismarkt. Epicurus voerde in juli 2012 een quickscan Gevolgen invoering wietpas Zuid Nederland uit zodat de coffeeshopondernemers in de rest van Nederland wisten wat hen te wachten stond als de criteria ook in hun gemeenten zouden worden ingevoerd. De overheid besloot uiteindelijk om alleen het I-criterium in de rest van Nederland in te voeren.

Coffeeshops zijn volgens de landelijke gedoogcriteria per 1 januari 2013 alleen nog toegankelijk voor Nederlandse ingezetenen. Epicurus liet onderzoek doen naar de gevolgen van de invoering van het I-criterium. Dit resulteerde in mei 2013 in een rapport Inventarisatie lokale handhaving coffeeshops 21 mei 2013, dat de ervaringen van coffeeshopondernemers beschrijft. Het merendeel van de coffeeshopgemeenten bleek het I-criterium niet te willen handhaven omdat het tot chaos en overlast zou leiden. Het rapport leidde tot Kamervragen.

Epicurus liet onderzoekbureau Acces Interdit vervolgens onderzoek doen naar de ervaringen van beleidsambtenaren met het I-criterium. Uit dat onderzoek bleek dat het merendeel van de coffeeshopgemeenten in de praktijk niet hierop handhaaft. Ondanks herhaaldelijke pogingen vanuit de landelijke overheid om gemeenten te stimuleren hierop te handhaven, gebeurt dat in de meeste coffeeshopgemeenten nog steeds niet.