Overzicht ziektebeelden

Bij welke ziektebeelden zou een patiënt het gebruik van cannabis als medicijn kunnen overwegen? Epicurus gaf opdracht aan Studio Praktisch om alle wetenschappelijke studies die op dit terrein zijn uitgevoerd te verzamelen en te controleren. Op basis van deze studie is een overzicht opgesteld van mogelijke medicinale toepassingen van cannabis. Dit overzicht van de therapeutische werking van cannabis bij de meest voorkomende aandoeningen en ziektebeelden kan als uitgangspunt dienen voor verder wetenschappelijk onderzoek naar de patiëntgebonden werking van cannabis.